Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 180-240 µg/m3 dla ozonu w powietrzu w godzinach 15:00-18:00 w dniu 18.06.2021 r.

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ, ze względu na poziom ozonu jakość powietrza może być zła.