1

Alert RCB (13.12) – zła jakość powietrza

Uwaga! Dnia 13.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. SMS z ostrzeżeniem został dzisiaj wysłany do części mieszkańców województwa śląskiego.

W związku z prognozami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ)  o zagrożeniu przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3, Alert RCB o treści:

Uwaga! Dnia 13.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. 

został wysłany do mieszkańców województwa śląskiego – powiaty:

  • Gliwice, Tychy,  Zabrze,  Bytom, Piekary Śląskie,  Ruda Śląska,  Świętochłowice,  Rybnik,  Żory, Jastrzębie-Zdrój,  gliwicki, tarnogórski,  pszczyński,  bielski, bieruńsko-lędziński, rybnicki,  mikołowski.

 

cbec3e28-1fb2-4c65-9dc1-62b241e10036

Gdy powietrze jest zanieczyszczone:

  • zrezygnuj ze spacerów na świeżym powietrzu,
  • zrezygnuj z uprawiania sportu na zewnątrz,
  • ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów.

 

 

Źródło: RCB