1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 84 – gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody obowiązujące od godz. 14:00 dnia 01.07.2023 do godz. 20:00 dnia 01.07.2023.

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew
(śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach
oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach
kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość
przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejski
ch)