1

Niedrożny rów na ul. Siennej

W dniu 13 października 2020 r. prowadzono działania operacyjne związane z niedrożnością rowu przydrożnego przy ul. Siennej w Bojkowie. Na miejsce zdarzenia wezwano jednostkę OSP Bojków, pracowników CRG, PWiK oraz PRUiM. Działania polegające na udrożnieniu przepustów zakończyły się ok. godz. 21:00.