1

2023-06-26 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 80 -gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz. 01:00 dnia 27.06.2023 r. do godz. 08:00 dnia 27.06.2023 r.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 80-  Na obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.