1

ODWOŁANIE Ostrzeżenia hydrologicznego nr O:77 gwałtowne wzrosty stanów wody – zlewnie dopływów Odry

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało Odwołanie ostrzeżenia nr O:77  dotyczące gwałtownego wzrostu stanów wody.