1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 102

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów wód , obowiązujące od godz. 14:00 dnia 24.07.2023 do godz. 06:00 dnia 25.07.2023

Ostrzeżenie hydrologiczne 102