1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 112 – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/ 2

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 2 stopnia dotyczące wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, obowiązujące od godz. od godz. 20:00 dnia 05.08.2023 do godz. 08:00 dnia 07.08.2023.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 112ostrzeżenie jest kontynuacją ostrzeżenia nr 107