1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 133 – gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Odry) 1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz. 08:00 dnia 26.08.2023 r. do godz. 21:00 dnia 26.08.2023 r.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 133- przewiduje w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, zwłaszcza na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w obszarach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.