1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 138 – gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 01:00 dnia 29.08.2023 do godz. 13:00 dnia 29.08.2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 138 – W obszarach występowania prognozowanego silnego deszczu z burzami, w zlewni górnej Odry, zwłaszcza na małych ciekach oraz w obszarach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Olza, Psina, Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Mała Panew (śląskie)