1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:165 – 31.07.2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz. 11:00 dnia 31.07.2021 do godz. 08:00 dnia 01.08.2021

Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych ciekach oraz w zlewni Olzy i na górnej Odrze stany wody mogą gwałtownie rosnąć

do strefy stanów wysokich, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami
deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może
spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak
i lokalne podtopienia