1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE nr 57 – gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 12:30 dnia 01.07.2022 do godz. 08:00 dnia 02.07.2022.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 57w związku z prognozowanymi burzami, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, miejscami stany wody w rzekach będą gwałtownie podnosić się,  zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich, a także w obszarach zurbanizowanych. W zlewniach kontrolowanych lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Niewykluczone jest także krótkotrwałe przekroczenie stanu alarmowego, zwłaszcza w zlewniach, w których ostatnio występowały intensywne opady deszczu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami deszczu w towarzystwie burz, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).