1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 70 – gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 19:36 dnia 21.06.2023 do godz. 00:00 dnia 22.06.2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 70Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie,wielkopolskie). W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu z burzami spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.