1

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 93

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 15:00 dnia 19.08.2022 do godz. 07:00 dnia 20.08.2022

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 93:

Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie).

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale – w związku z możliwością kumulacji znacznych sum opadów – także alarmowych.