1

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O115 – gwałtowne wzrosty stanów wody (Odra)

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 15:00 dnia 14.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O115 – W obszarach występowania prognozowanych burz stany wody mogą gwałtownie, przeważnie na krótko, podnosić się do strefy wody wysokiej. Lokalnie, w przypadku wystąpienia nawalnych opadów deszczu, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo niewykluczone chwilowe przekroczenie stanu alarmowego (szczególnie w Gliwicach).