1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:148 – 18.07.2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 14:24 dnia 18.07.2021 do godz. 09:00 dnia 19.07.2021.

Obszar: zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów przelotnych o dużej intensywności, w zlewniach dopływów górnej Odry prognozowane są gwałtownie wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich, na mniejszych ciekach oraz na obszarach zurbanizowanych. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, a chwilowo także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%