1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR O:176 – 05.08.2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, obowiązujące od godz. 08:30 dnia 05.08.2021 do godz. 09:00 dnia 06.08.202

Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: Na górnej Odrze i w zlewniach dopływów Odry wystąpią wzrosty stanów wody, lokalnie do strefy stanów wysokich.
Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscami alarmowych, zwłaszcza w zlewniach Olzy, Rudy, Bierwaki i Kłodnicy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%