1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE O:162 – 28.07.2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz.13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021.

Obszar: Zlewnie dopływów Odry (śląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry stany wody mogą gwałtownie rosnąć, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.