1

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE nr 77 – gwałtowne wzrosty stanów wody /1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz. 10:00 dnia 26.07.2022 do godz. 22:00 dnia 26.07.2022.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 77 – Obszar: zlewnie górnej Odry, górnej Małej Panwi i Czadeczki (śląskie) Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu stany wody w
rzekach, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w obszarach zurbanizowanych mogą gwałtownie podnosić się, lokalnie do strefy wody wysokiej. Niewykluczone krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego na Kłodnicy w Gliwicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%