1

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 102

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało zmianę ostrzeżenia hydrologicznego 1 stopnia dotyczącą obszaru obowiązywania.

Zmiana ostrzeżenia Nr: 102