1

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim – 11-12.09.2023

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prognozuje dostateczną jakość powietrza ze względu na poziom ozonu w dniach 11-12.09.2023.

Powiadomienie WIOŚ  – mapa zagrożeń