1

POWIADOMIENIE O JAKOŚCI POWIETRZA – 05.12.2023

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz 01.00 dnia 05.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 05.12.2023

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ,  ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM 10, jakość powietrza będzie zła, zwłaszcza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.