1

POWIADOMIENIE O JAKOŚCI POWIETRZE – II POZIOM – 11.12.2021

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Powiadomienie o jakości powietrza – II poziom

Na podstawie prognoz jakości powietrza i wyników pomiarów, na obszarze województwa śląskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.