1

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 16.03.2021

Departament Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w godzinach 09:00-24:00 w dniu 16.03.2021

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ  ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM 10, prognozowana jakość powietrza będzie  zła, zwłaszcza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.