1

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  w dniu 10.02.2021 r.

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM 10, jakość powietrza będzie zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych, nocnych i porannych.