1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 23.02.2021 r.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w godzinach 9.00 do 24.00 dnia 24.02.2021 r.

 

Zgodnie z powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, jakość powietrza będzie zła.