1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 26.03.2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w godzinach 09:00-24:00 w dniu 26.03.2021

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ,  ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM 10, jakość powietrza będzie zła, zwłaszcza w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.