1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – poziom 2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w godzinach 09:00 w dniu 13.12.2021 do godziny 24:00 w dniu 14.12.2021

 

Na podstawie prognoz jakości powietrzaze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia/1674/download