1

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowania 180-240 µg/m3 dla ozonu w powietrzu w godzinach 14:00- 19:00 w dniu 05.08.2022 r.

 

Zgodnie z powiadomieniem WIOŚ,  ze względu na poziom ozonu, prognozowana jakość powietrza będzie zła, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla ozonu w powietrzu