Zasady postępowania w przypadku ujawnienia niewybuchów

Od zakończenia działań II Wojny Światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nie znanych, lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego.

Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:

 • zapalniki,

 • pociski,

 • bomby lotnicze,

 • naboje artyleryjskie i karabinowe,

 • granaty,

 • miny wszelkich typów,

 • ładunki materiałów wybuchowych,

 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu bądź niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

Zasady zgłaszania:

Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać Policji - tel.: 112/997

Informując dyspozytora o znalezisku należy:

 • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia,

 • określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty i ilość,

 • podać telefon i/lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów bądź niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

Zadania (przedsięwzięcia oraz czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

 • przyjęcie informacji o zdarzeniu,

 • wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu,

 • powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji,

 • w razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy,

 • w razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego,

 • przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

image_pdfimage_print

Skip to content