1

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET

Woman and man practicing self defense techniques in gym

Centrum Ratownictwa Gliwice organizuje kurs samoobrony dla kobiet w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Najbliższa edycja dedykowana jest mieszkankom Łabęd. W ramach kursu panie poznają techniki obrony oraz podstawy bezpiecznego zachowania w sytuacji realnych zagrożeń. Zajęcia zaprojektowane są z myślą o bezpieczeństwie kobiet, pozwolą uczestniczkom w sposób prosty i naturalny wykształcić nawyki obronne oraz umiejętność opanowania strachu.

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i środy w godzinach 17:00-18:30 w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25. Zapraszamy panie, które ukończyły 16. rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Na zainteresowane panie czeka 50 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały mieszkanki Łabęd.

Aby zapisać się na kurs należy zgłosić się do siedziby Centrum Ratownictwa Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2B w godzinach 8:00-15:00 (pokój 120) lub przesłać wypełniony formularz zgłoszenia mailowo. Osoby zainteresowane zgłoszeniem elektronicznym proszone są o pobranie formularza, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie na adres a.bartkowiak@poczta.crg.gliwice.pl, a następnie dostarczenie oryginału wypełnionego formularza na pierwsze zajęcia.

Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo mailowo otrzymają informację zwrotną potwierdzającą zakwalifikowanie się na kurs. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w kursie jest podpisanie wszystkich oświadczeń zamieszczonych w formularzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 301-97-46 lub poprzez e-mail: a.bartkowiak@poczta.crg.gliwice.pl

 

Źródło grafiki: istockphoto.com

Formularz zgłoszeniowy – osoby pełnoletnie

Formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Harmonogram kursu samoobrony

Regulamin Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice