Komunikat dot. zakazu korzystania z wód Odry i jej dopływów do pojenia zwierząt

W związku z aktualną sytuacją związaną z ustalaniem przyczyn masowego ścięcia ryb w Odrze apelujemy do rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, aby do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji bezwzględnie powstrzymali się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej lub czystej wody. Przez wodę czystą należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

 

Źródło: pismo Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

image_pdfimage_print

Skip to content