O nas

Centrum Ratownictwa Gliwice jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice. Działalnością CRG kieruje Dyrektor, nadzór nad jednostką sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

Przedmiotem działalności CRG jest m.in. realizacja zadań z zakresu:

  • zarządzania kryzysowego,
  • ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • obrony cywilnej i ochrony ludności,
  • obronności. 

Do zakresu działania jednostki należy m.in.:

1) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania stanowisk dyspozytorskich podmiotów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - funkcjonujących w CRG.

Obecnie na wspólnej sali dyspozytorskiej Państwowa Straż Pożarna, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice (PCZK) oraz Straż Miejska w Gliwicach przyjmują całodobowo zgłoszenia o zdarzeniach zgłaszanych z terenu miasta oraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ośrodek umożliwia alarmowanie i dysponowanie niezbędnych sił i środków podmiotów ratowniczych do zdarzeń oraz zapewnia również możliwość koordynacji prowadzonych działań oraz usuwanie skutków zdarzeń;

2) utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania PCZK i realizacja jego zadań.

W sytuacjach kryzysowych Centrum Ratownictwa Gliwice zapewnia Prezydentowi Miasta Gliwice warunki do kierowania pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podmiotów i organizacji z nim współdziałających.

Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content