Zgłoś zgromadzenie

  Informacje dotyczące organizatora zgromadzenia

  Imię i nazwisko

  PESEL

  Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
   (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL)

  Adres poczty elektronicznej

  Numer telefonu umożliwiający kontakt

  Informacje dotyczące organizacji zgromadzenia

  Data 

  Godzina 

  Cel zgromadzenia*

  Czy planowane jest wręczenie petycji i komu?*

  Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia

  Przewidywany czas trwania

  Przewidywana liczba uczestników

  Trasa przejścia 

  Miejsce zakończenia 

  Ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

  image_pdfimage_print

  Skip to content