Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

W celu skontaktowania się z dyspozytorem PCZK należy zadzwonić pod całodobowy numer zgłoszeniowy:

Nr tel.: 32 231 98 76
Nr fax: 32 301 97 10
Numer kontaktowy dla osób głuchoniemych:  510 140 480

Adres e-mail: pczk-gliwice@poczta.crg.gliwice.pl

 

Bezpieczne Gliwice

Bezpieczne Gliwice

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Sprawy obronne

Sprawy obronne

Obrona cywilna

Obrona cywilna

image_pdfimage_print

Skip to content