System wczesnego ostrzegania

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gliwic

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano w wytypowanych miejscach miasta. Syreny instalowane są w większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

Podstawową funkcją systemu alarmowania i ostrzegania ludności jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut. Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, strony internetowe).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

Sposób ogłoszenia alarmu

Działanie

Akustyczny system alarmowy

Środku masowego przekazy

Wizualny system alarmowy

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm… dla …

(podaje się przyczynę, rodzaj, obszar itp.)

Trójkątny, żółty znak W uzasadnionym przypadku inna figura.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny –

ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty

 

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm… dla …

(podaje się przyczynę, rodzaj, obszar itp.)

 

 

 

 

 

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

434f6537-eb80-44df-a39c-0ba2d33b562a

Komunikaty ostrzegawcze

 

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Środki masowego przekazu

Środki masowego przekazu

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie…około godz. … min. … może nastąpić skażenie… w kierunku …

(podaje się rodzaj skażenia oraz kierunek jego rozprzestrzeniania się).

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … dla…

(podaje się rodzaj skażenia oraz obszar).

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Informacja o zagrożeniu i sposobie, w jaki powinni postępować mieszkańcy na zagrożonym terenie.

(podaje się rodzaj zagrożenie, spodziewany czas jego wystąpienia oraz wytyczne dla mieszkańców).

Trzykrotnie powtarzana zapowiedź:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … dla…

(podaje się rodzaj klęski)

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

1d2df9b3-4600-41a1-9aff-4a2b74d128a8
image_pdfimage_print

Skip to content