Monitoring miejski

Od 2010 roku na terenie Gliwic funkcjonuje system miejskiego monitoringu wizyjnego. System ten oparty jest na sieci stacji bazowych połączonych światłowodami i radioliniami. Funkcję operatora infrastruktury pełni Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Od 2016 r. system monitoringu miejskiego jest rozbudowywany w ramach „Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego”. Kamery zamontowano między innymi: w dzielnicy Baildona (33 kamery), w dzielnicy Sośnica (14 kamer), w dzielnicy Wilcze Gardło (10 kamer), w dzielnicy Trynek (11 kamer), w dzielnicy Czechowice (4 kamery), w dzielnicy Śródmieście (12 kamer).

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta w 2019 roku rozpoczęto proces porządkowania spraw majątkowych związanych z monitoringiem. Związane było to bezpośrednio z efektywnością jego wykorzystania oraz udostępnieniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach obrazu z kamer monitoringu drogowego. Wpłynęło to również na zmianę ilości kamer monitoringu miejskiego.

W 2019 roku podjęto decyzję o powołaniu zespołu roboczego do spraw monitoringu i ustalono cykliczne spotkania koordynacyjne, a w 2020 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany do działania został zespół zadaniowy do spraw miejskiego monitoringu wizyjnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Policji, Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. Pracami zespołu koordynuje Centrum Ratownictwa Gliwice. Wypracowane na spotkaniach zespołu rozwiązania i wnioski w sposób kompleksowy i celowy zostają przedstawiane Prezydentowi Miasta do dalszych decyzji związanych z kierunkami rozwoju monitoringu w Gliwicach.

Również w 2020 roku monitoring miejski rozbudowany został o dodatkowe kamery. 13 nowych kamer zamontowano w punktach kamerowych zlokalizowanych przy
ul. Chorzowskiej w Gliwicach (tzw. las komunalny, obejmujących obszar nowowy budowanej Tężni solankowej) oraz 22 nowe kamery na terenie Parku Chrobrego. W ramach realizacji wniosku z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 r. rozbudowano także monitoring miejski o dodatkowe 8 kamer na terenie Wilczego Gardła.

Poza stałymi punktami kamerowymi w ramach miejskiego monitoringu wykorzystywana jest również usługa polegająca na dostarczaniu sygnału wizyjnego z  ośmiu przenośnych punktów kamerowych.

Przenośne punkty kamerowe posadowione są w  8 lokalizacjach na terenie miasta. Punkty te znajdują się w danym miejscu przez określony czas, po upływie którego możliwa jest migracja danego punktu kamerowego do innej lokalizacji na terenie miasta.  

Poprzez zastosowanie przenośnego monitoringu przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych możliwy jest nadzór wizyjny przez uprawnione podmioty. Zaobserwowano natychmiastowy efekt w postaci spadku liczby drobnych wykroczeń w monitorowanych miejscach, np. spożywania alkoholu, niszczenia mienia czy zaśmiecania.

System monitoringu miejskiego w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i nadal dynamicznie się rozwija.

Od 2019 r. do końca 2020 r. infrastruktura miejskiego monitoringu znajdowała się w części na stanie Centrum Ratownictwa Gliwice oraz w części na stanie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Od roku 2021 decyzją Prezydenta Miasta infrastruktura miejskiego monitoringu znajduje się w posiadaniu Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.

ab
abc
image_pdfimage_print

Skip to content