Gdzie sprawdzać informacje o zagrożeniu pożarowym w lasach?

Gdy w lasach jest sucho, wilgotność ściółki spada do niebezpiecznego poziomu. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi i strażacy oraz leśnicy mogą mieć pełne ręce ciężkiej pracy.

Mapa zagrożenia pożarowego w Polsce - codzienna aktualizacja w godzinach porannych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z uroków lasów:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W lasach poruszamy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje
w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodzimy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszamy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Stopnie zagrożenia pożarowego w lasach oznaczają:
      0 - brak zagrożenia,
      I - zagrożenie małe,
     II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
    III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu!

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto bardzo często pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów lub pociągów.

W przypadku zauważenia tego typu pożarów odradzamy próby samodzielnego gaszenia – gdyż pożary lasów są bardzo trudnymi pożarami wymagającymi znacznych ilości specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednich zapasów wody i środków gaśniczych.

Pożary lasów rozprzestrzeniają się bardzo szybko, z małego pożaru ściółki leśnej przechodzą w tzw. pożary wierzchołkowe, których prędkość rozprzestrzeniania się może osiągnąć nawet ponad 100 km/h.

Dlatego każdy kto zauważy pożar lasu jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich służb. Należy zadzwonić na numer alarmowy 112 i zgłosić powyższy fakt.

A jak to zrobić w prawidłowy sposób.

Przypominamy standard zachowań i przekazywania informacji przy połączeniu się z numerem alarmowym:

  1. staraj się mówić spokojnie i wyraźnie,
  2. przedstaw się (imię i nazwisko) i podaj numer, z którego dzwonisz,
  3. podaj najistotniejsze informacje:

-          co się pali i gdzie dokładny adres zdarzenia (miejscowość, obszar lasu, rodzaj lasu jeśli potrafimy rozróżnić);

-          czy jest dojazd do palącego się lasu;

-          jakie jest zagrożenie, co zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu, środowisku naturalnemu;

  1. następnie postaraj się odpowiedzieć na zadawane przez dyspozytora pytania np. o dokładniejszy adres, opis miejsca zdarzenia, bliższą charakterystykę zagrożenia itp. pamiętaj im więcej informacji uzyska od ciebie dyspozytor tym skuteczniejsze będą działania ratowników,
  2. poczekaj chwilę przy aparacie telefonicznym (stacjonarnym), z którego dokonałeś zgłoszenia na ewentualne sprawdzenie informacji przez dyspozytora.

 

Źródła: KMP PSP, grafika

 

image_pdfimage_print

Skip to content