Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Włączamy się w działania propagujące udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.  Najszybszą i najwygodniejszą formą jest spisanie się przez Internet. Pod adresem spis.gov.pl umieszczono formularz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. potrwa do 30 września 2021 roku. Jego wyniki są wyznacznikiem dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

BANER_4
image_pdfimage_print

Skip to content