Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach na terenie miasta Gliwice, uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
Kwota zasiłku wynosi do 6 tys zł.

Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys zł,a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.

Wszelkie informacje na temat składania wniosków udziela i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (nr tel. 32 335 96 00).

 

Źródło grafiki: freepik.com

Więcej informacji: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Katowice

image_pdfimage_print

Skip to content