Zima za oknem – gdzie można znaleźć potrzebne informacje

Intensywne opady śniegu, oblodzenia, silne mrozy, zawieje i zamiecie śnieżne oraz duże zanieczyszczenie powietrza. Zagrożenia związane z zimą są bardzo niebezpieczne, dlatego należy stosować się do komunikatów, które są przygotowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami, które zostały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB rekomenduje:

  • prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontrolowanie miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem w okresie utrzymywania się niskiej temperatury - zgłoszenia można kierować do Straży Miejskiej w Gliwicach - 986,

  • kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie) - zgłoszenia można kierować do Straży Miejskiej w Gliwicach - 986,

  • informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, utrudnienia drogowe) - aktualne ostrzeżenia meteorologiczne znajdują się na stronie IMGW oraz CRG.

  • zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych, którzy utknęli w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach komunikacyjnych, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia,

  • monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg - aktualne ostrzeżenia meteorologiczne znajdują się na stronie IMGW,

  • przypomnienie przez straże gminne właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyn o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a następnie egzekwowanie tego obowiązku,

  • zapewnienie bieżącego przepływu informacji między jednostkami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego w powyższym zakresie, w tym obowiązkowego informowanie RCB.

Należy pamiętać, że okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób samotnych i dotkniętych problemem bezdomności - bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Zimowym utrzymaniem dróg i części chodników na terenie miasta zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Z kolei w parkach utrzymaniem alejek zajmuje się Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.

Należy również pamiętać, że za odśnieżanie chodników wzdłuż prywatnych posesji odpowiada zarządca/właściciel tego terenu (np. Wspólnota/Spółdzielnia Mieszkaniowa/osoba fizyczna).

Zgłoszenia o konieczności odśnieżenia chodników lub dróg można kierować całodobowo do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach - nr tel. 32 301 97 86 lub poprzez formularz na stronie internetowej CRG.

Prognozy jakości powietrza oraz aktualny stan jakości powietrza można sprawdzać na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

68538caa-063d-4873-b43a-2341844d8ac4
CZAD_2020
SMOG_2020-kopia
image_pdfimage_print

Skip to content