Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 116 – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych , obowiązujące od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 09:00 dnia 25.08.2022

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 116 - W warunkach nasycenia gruntu wodą i prognozowanych burz z silnym deszczem, lokalnie w zlewni górnej Odry z możliwością kumulacji opadów, w obszarach występowania silnych opadów deszczu stany wody będą gwałtownie podnosić się powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami powyżej stanów alarmowych, zwłaszcza na rzekach, gdzie ostatnio takie przekroczenia wystąpiły oraz na ciekach w obszarach kumulacji opadów. Na ciekach górskich i podgórskich oraz na ciekach w obszarach zurbanizowanych wzrosty mogą być szczególnie szybkie i wysokie.
Obszar: zlewnie górnej Odry, Czadeczki, Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Osobłoga od granicy RP do ujścia, zlewnie Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej od Zb. Kozielno do Zb. Nysa (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

image_pdfimage_print

Skip to content