Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 118 – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, obowiązujące od godz. 08:00 dnia 07.08.2023 do godz. 09:30 dnia 08.08.2023

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 118 - Obszar: Olza, Czadeczka, Ruda, Bierawka, Kłodnica (opolskie, śląskie)
Przebieg: Prognozowane opady deszczu i spływ wód opadowych mogą ponownie powodować
wzrosty i wahania stanów wody, miejscami w strefie wody wysokiej. W zlewni górnej Olzy wzrosty
stanów wody mogą być gwałtowne. W Grabówce na Bierawce oraz w Gliwicach na Kłodnicy stany
wody mogą wzrosnąć powyżej stanu ostrzegawczego.

image_pdfimage_print

Skip to content