OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 40

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 13:00 dnia 16.06.2022 do godz. 22:00 dnia 16.06.2022

Ostrzeżenie hydrologiczne 40

Obszar: zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych (szczególnie na Kłodnicy w Gliwicach).

image_pdfimage_print

Skip to content