OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR O:173 – 02.08.2021

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownch wzrostów stanów wody, obowiązujące od godz. 15:35 dnia 02.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.08.2021

Obszar: zlewnie dopływów górnej Odry (śląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów deszczu o dużej intensywności, stany wody w rzekach mogą gwałtownie wzrastać do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w małych zlewniach oraz na terenach miejskich, natomiast na rzekach kontrolowanych mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.

image_pdfimage_print

Skip to content