Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 00:00 dnia 17.09.2021 do godz. 15:00 dnia 17.09.2021

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O 221  - Obszar: zlewnie dopływów Odry i zlewnia Czadeczki (śląskie)
Przebieg: Na obszarach prognozowanych przelotnych opadów deszczu stany wody mogą wzrastać, lokalnie gwałtownie, w strefie wody średniej, przejściowo do strefy wody wysokiej. W warunkach kumulacji opadów nie wyklucza się lokalnie chwilowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

image_pdfimage_print

Skip to content