Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr: 101 / gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych  we Wrocławiu wydało zmianę ostrzeżenia hydrologicznego 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody , obowiązujące od godz. 14:21 dnia 17.07.2023 do godz. 22:00 dnia 17.07.2023

Zmiana ostrzeżenie hydrologicznego nr 101 :

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda,
Bierawka, Kłodnica, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew (opolskie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach
zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w
przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów
ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które
występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego
występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i
lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Zmiana dotyczy obszaru oraz czasu obowiązywania.

image_pdfimage_print

Skip to content